ระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ

บริษัท ภูมิวิศว์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จัดตั้งขึ้นเพื่อประกอบธุรกิจด้านวิศวกรรมสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสาธารณูประโภคต่าง ๆ เช่น ระบบบำบัดมลภาวะทางอากาศ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบสุขาภิบาลและงานท่อ ระบบน้ำดี งานโครงสร้างเหล็ก ออกแบบและ
ติดตั้งเครื่องจักร และงานโยธาที่เกี่ยวข้องสำหรับชุมชน หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในรูปแบบ
ของการเสนอราคา ประกวดราคา หรือรับงานในลักษณะ TURNKEY SERVICE และให้บริการ
หลังการขายด้วยความเต็มใจอย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้เชี่ยวชาญและพนักงานที่มีความชำนาญและ
ประสบการณ์สูงมาหลายปี

สำนักงานใหญ่และศูนย์บริการ
20/167 หมู่ 8 ถ.สุวินทวงศ์ แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
โทรศัพท์ : 02-1754790-1
โทรสาร : 02-1754605

โรงงาน
230 / 15 หมู่ที่ 6 ซ.กำนันเติม ถ.ฉะเชิงเทรา-บางปะกง
ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24130
โทรศัพท์ : 038 – 532212
โทรสาร : 038 – 533280

Email : Pipatpong@Hotmail.com

ที่มา http://www.phoomwis.co.th

Related links

เรื่องนี้ถูกเขียนใน Uncategorized และติดป้ายกำกับ , , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร